Svenska Aerogel AB

Svenska Aerogel AB

Den 17 oktober - 28 oktober 2022  kan innehavare av optioner TO5  växla dessa till aktier. En (1) TO 1  kan växlas till en komma femton (1,15) aktier, till ett pris av 0,117 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.