Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Erbjudandena omfattar högst 60 000 000 aktier fördelade på (i) högst 57 500 000 aktier, i en riktad nyemission till utvalda investerare (”Emission I”), samt (ii) högst 2 500 000 aktier i en riktad nyemission till allmänheten i Sverige (”Emission II”). Vid full teckning i Emissionerna ges Stenhus Fastigheter ett kapitaltillskott om 600 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskurs
10 kronor. Courtage utgår ej.