Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) erbjuder sextiosex (66) SEK kontant för varje (1) aktie i Backaheden Fastighets AB.