Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden ab (publ) erbjuder tre (3) aktier för varje (1) aktie i MaxFastigheter i Sverige AB, samt en (1) aktie för varje teckningsoption TO1 i MaxFastigheter i Sverige AB.