Spermosens AB

Spermosens AB

Styrelsen i Spermosens har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 27 januari 2021, beslutat att erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige och Danmark att teckna Units inför en notering av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market.
Erbjudandet omfattar högst 4 262 877 Units. Vid full teckning av emissionen kommer Bolaget tillföras högst 24,0 miljoner kronor före emissionskostnader.