Spermosens AB

Spermosens AB

Emissionen omfattar högst 29 077 889 units och kan inbringa bolaget ca. 24,4 MSEK vid full teckning.