SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding AB

En extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) (org.nr 556917-6596) har den 5 november 2019 beslutat att genomföra en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 14 519 094 B-aktier och kan inbringa Bolaget 80 580 971,70 kronor vid full teckning.