Räntespar i Sverige AB (publ)

Räntespar i Sverige AB (publ)

Räntespar väljer att avvakta med genomförandet av emissionen tills vidare pga. av rådande marknadsläge, för vidare information hänvisar vi till bolaget.