Räntespar i Sverige AB (publ)

Räntespar i Sverige AB (publ)

Anmälan om teckning av vinstandelslån
<b> Teckning sker i poster om nominellt 10 000,00 kr.

Emissionen omfattar högst 2 000 000 000 SEK