Quickbit eu AB (publ)

Quickbit eu AB (publ)

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ) (org.nr 559066-2093 har den 15 augusti 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 november 2022. Emissionen omfattar högst 79 614 662 aktier och kan inbringa bolaget ca. 32,5 MSEK vid full teckning.