Qlife Holding AB (publ)

Qlife Holding AB (publ)

Qlife Holding AB (publ) (org.nr 559224-8040) har vid den extra bolagsstämman den 27 september godkänt styrelsens beslut från den 24 augusti 2022 att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den5 maj 2022. Emissionen omfattar högst 10 839 444  units och kan inbringa bolaget ca 76 Msek vid full teckning.