Qlife Holding AB

Qlife Holding AB

Styrelsen för Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 16 januari 2024,  om emission av högst 215 187 249 units. Varje unit består av tjugotre (23) nya aktier, åtta (8) teckningsoptioner serie TO 4 (”TO 4”) och åtta (8) teckningsoptioner serie TO 5 (”TO 5”). Totalt omfattar emissionen högst 4 949 306 727 aktier, högst 1 721 497 992 TO 4 och högst 1 721 497 992 TO 5.