Qlife Holding AB

Qlife Holding AB

Den 7 juni - 21 juni 2023  kan innehavare av optioner (TO 2) växla dessa till aktier. En (1) TO 2  kan växlas till 1,08 aktier, till ett pris av 0,21 kr.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.