Plexian AB

Plexian AB

Den 14  - 28 januari 2022 kan innehavare av TO 2 växla dessa till aktier. En (1) PLEXIAN TO 2 kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 5,19 kr.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.