Plexian AB (publ)

Plexian AB (publ)

Styrelsen i Plexian AB (publ) (org.nr 559109-0559) har den 11 december 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande den 13 januari 2021, Emissionen omfattar högst 2 279 218 aktier och kan inbringa bolaget ca 2,1 MSEK vid full teckning