Peckas naturodlingar AB (publ)

Peckas naturodlingar AB (publ)

Styrelsen i Peckas naturodlingar AB (publ) (org.nr 559033-7654) har den 31 januari 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 25 april 2019. Emissionen omfattar högst 1 177 333 aktier av serie B och kan inbringa bolaget ca 11,2 Mkr vid full teckning.