Optimobile AB (publ)

Optimobile AB (publ)

Styrelsen i OptiMobile AB (publ) (org.nr 556637-7403) har den 20 maj 2020 beslutat att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 20 januari 2020.
Emissionen omfattar högst 26 376 667 aktier och kan inbringa bolaget ca 7,9 MSEK vid full teckning.