OptiMobile AB (publ)

OptiMobile AB (publ)

Styrelsen i OptiMobile AB (publ) (org.nr 556637-7403) har den 22 november 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 juni 2022. Emissionen omfattar högst 34 846 903 aktier och kan inbringa bolaget ca 6,62 Msek kronor vid full teckning.