Omnicar Holding AB

Omnicar Holding AB

Den 15 november - 30 november 2021 kan innehavare av optionerna (OMNI TO 2) växla dessa till aktier. En (1) OMNI TO 2 kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 1,00 kr.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.