Oblique Therapeutics AB (publ)

Oblique Therapeutics AB (publ)

Styrelsen i Oblique Therapeutics AB (org.nr. 559017-4487) har den 27 april 2022,  villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 13 maj 2022, att genomföra en företrädesemission. Det sammanlagda konvertibla lånet i Företrädesemissionen uppgår till högst 46 004 800 SEK och representeras av 460 048 konvertibler om 100 SEK vardera.