Nordic Rice AB

Nordic Rice AB

Styrelsen i Nordic Rice AB (org.nr 559280-2804) har den 16 september 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 13 november 2020. Emissionen omfattar högst 1 470 320 B-aktier och kan inbringa bolaget ca. 10,6 Msek vid full teckning.