Nordic Rice AB (publ)

Nordic Rice AB (publ)

Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 B-aktier i Nordic Rice AB (publ ) och kan inbringa bolaget högst 15 000 000 kr. Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.