Nodebis Applications AB (publ)

Nodebis Applications AB (publ)

Styrelsen i Nodebis Applications AB (publ) (org.nr 556858–5441) har den 2 maj 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2022. Emissionen omfattar högst 21 775 022 aktier och kan inbringa bolaget 22 863 773,10 kronor vid full teckning.