Nischer Properties AB (publ)

Nischer Properties AB (publ)

Styrelsen har den 15 maj 2023, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 24 maj 2022, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 35 331 074 aktier och inbringar bolaget ca. 26,5 MSEK, före emissionskostnader.