Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ)

Styrelsen i Metacaon AB (publ) (org.nr 556724-1616) har den 9 september 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 9 juni 2020. Avstämningsdagen är den 17 september 2020, villkor 1:5, teckningskurs: 2,06 kr/aktie.