Medhelp Care Aktiebolag (publ)

Medhelp Care Aktiebolag (publ)

Styrelsen i Bolaget beslutade den 22 september 2021, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 10 juni 2021, att genomföra Erbjudandet genom nyemission av högst 5 434 782 aktier.