M.O.B.A Network AB

M.O.B.A Network AB

Den 6 november 2019 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande vid en extra bolagsstämma den 29 november 2018, om en nyemission till allmänheten i Sverige inför notering på Nasdaq First North. Fulltecknad nyemission tillför MOBA Network 25 592 500 SEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,2 MSEK.