LL Lucky Games AB

LL Lucky Games AB

Vid årsstämman i Lucky Games den 16 april 2021 beslutades att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna högst 3 030 303 Units inför planerad Notering på Nasdaq First North Growth Market. En Unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO1. Emissionen i Erbjudandet kommer vid full teckning tillföra Bolaget högst 19 999 999,80 SEK före emissionskostnader och exklusive det kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.