LL Lucky Games AB (publ)

LL Lucky Games AB (publ)

Styrelsen i LL Lucky Games AB (publ) (org.nr 559214-3316) har den 2 juni 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 16 april 2021. Emissionen omfattar högst 7 338 072 aktier och kan inbringa bolaget 13 208 529,60 kronor vid full teckning.