LifeClean International AB (publ)

LifeClean International AB (publ)

Styrelsen i LifeClean International har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier inför notering på First North. Emissionen är
riktad till allmänheten och institutionella investerare.