Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Erbjudandet avser högst 941 520 units . En unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 11,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningskurs är 11,80 SEK per unit, motsvarande 5,90 SEK per aktie.  Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.