Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Styrelsen i Learning 2 Sleep L2S AB (org.nr 556792-7610 ) har den 23 februari 2023, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 28 mars 2023 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 204 406 846 aktier och kan inbringa bolaget ca 20,4  MSEK vid full teckning.