Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Den 1 december - 15 december 2022  kan innehavare av optionerna (TO 3 ) växla dessa till aktier. En (1) TO 3  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 0,32 kr.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.