Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Den 1 - 15 september 2022  kan innehavare av optionerna (TO 2 ) växla dessa till aktier. En (1) TO 2  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 0,48 kr.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.