Invajo Technologies AB (publ)

Invajo Technologies AB (publ)

Styrelsen i Invajo har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2019, beslutat att genomföra en emission av units inför notering på Nasdaq First North. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionen är riktad till allmänheten och institutionella investerare.