Intergiro International AB (publ)

Intergiro International AB (publ)

Extra bolagsstämman i Intergiro International AB (publ) (org.nr 556965-3537) beslutade den 27 november 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 9 029 833 aktier och kan inbringa bolaget ca 25 MSEK vid full teckning.