Intellego Technologies AB

Intellego Technologies AB

Styrelsen i Intellego har, med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 5 maj 2021, beslutat att erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units inför en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market.
Erbjudandet omfattar högst 2 083 333 units där varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Vid full teckning i emissionen erhåller Intellego ett tillskott på cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader.