Instalco AB

Instalco AB

Den 22 maj- 16 juni 2023  kan innehavare av optionerna (TO 3) växla dessa till aktier. En (1) TO 3  kan växlas till fem (5) nya aktier, till ett pris av 31,556 kr per aktie.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.