Insplorion AB

Insplorion AB

Den 22 januari - 5 februari 2022 kan innehavare av TO 1 växla dessa till aktier. En (1) INSPLORION TO 1 kan växlas till 1,033 aktier, till ett pris av 11,50 kr.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.