IES Internet Express Scandinavia AB

IES Internet Express Scandinavia AB

Styrelsen i IES Internet Express Scandinavia AB (org.nr 556559–1210) har den 8 juni 2020 beslutat att genomföra
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman
den 18 juni 2019. Emissionen omfattar högst 17 983 000 aktier och kan inbringa bolaget 25 176 200 kronor vid full
teckning.