IES Internet Express Scandinavia AB

IES Internet Express Scandinavia AB

Styrelsen i IES Internet Express Scandinavia AB (org.nr 556559–1210) har den 8 juni 2020 beslutat att genomföra
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman
den 18 juni 2019. Avstämningsdagen är den 15 juni 2020, villkor 2:7, teckningskurs: 1,40 kr/aktie.