iApotek Int AB

iApotek Int AB

Fram till den 30 juni 2023  kan innehavare av optioner (TO 1) växla dessa till aktier. En (1) TO 1  kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 0,10 kr.
Lösen sker löpande i slutet av varje månad fram till slutdatum.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.