Hydromars AB (publ)

Hydromars AB (publ)

Styrelsen i Hydromars AB (publ), org.nr 559253–6576 ("Bolaget"), har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 14 maj 2024, bestämt att genomföra en emission av konvertibler. Emissionen riktas till samtliga befintliga aktieägare i bolaget och andra intresserade investerare. Vid fulltecknat erbjudande tillförs Bolaget 7,5 MSEK samt maximalt ytterligare 3 MSEK i övertilldelningsrätt.

 

Kort om bolaget

Hydromars AB (publ) utvecklar avancerad vattenåtervinningsteknik för hållbar vistelse och boende i rymden. Företaget har sponsrats av European Space Agency att skicka upp sin första testprodukt i omloppsbana år 2025. Företagets webbsida: www.hydromars.eu