Hybricon Bus System AB (publ)

Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen i Hybricon Bus System AB (publ) (org.nr 556936-2196) har den 9 april 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 mars 2020. Emissionen omfattar högst 153 956 675 units (varje unit består av två aktier) och kan inbringa bolaget 26 172 634,75 kronor vid full teckning, före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående till 23,3 Mkr.