Hubory AB

Hubory AB

Extra bolagsstämman i Hubory AB (556934-2495) har den 29 november 2019 beslutat om att genomföra en nyemission av högst 18 070 312 nya aktier utan företräde för befintliga aktieägare. Vid fulltecknad emission ökar aktiekapitalet med högst 487 898,42 kr.