Hoodin AB

Hoodin AB

Bolagsstämman i Hoodin AB har den 31 maj 2023 beslutat att med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, öka Bolagets aktiekapital med 1 995 140,55 SEK genom en emission av                 26 601 874 aktier. Det totala emissionsbeloppet beräknas uppgå till högst cirka 10,64 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen.