Hodl SPAC Europe AB

Hodl SPAC Europe AB

Inför notering på Spotlight  har Hodl SPAC Europe beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna sig för högst 5 900 000 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget ett kapitaltillskott om 29,5  MSEK före emissionskostnader.