Grundingen Fastighets AB

Grundingen Fastighets AB

Styrelsen i Grundingen Fastighets AB (org.nr 559107-0049) har den 25/8 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3/5 2023. Emissionen omfattar högst 132 148 892 aktier och kan inbringa bolaget 26 429 778,40 kronor vid full teckning.