Grundingen Fastighets AB

Grundingen Fastighets AB

Styrelsen i Grundingen Fastighets AB (org.nr. 559107-0049) har den 23 mars 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande
från bolagsstämman den 6 maj 2021. Emissionen omfattar högst 63 871 964 st aktier och kan inbringa bolaget 25 548 785,60 kronor vid full teckning. Emissionen är till 100 % garanterad av JOOL-Gruppen, Incita Förvaltning AB och Bakers AB.