GPX Medical AB

GPX Medical AB

Styrelsen i GPX Medical har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 17 augusti 2020, beslutat att erbjuda allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units inför noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North den 2 oktober 2020.