Goobit Group AB (publ)

Goobit Group AB (publ)

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO1 teckna 1253 nya aktier i Bolaget till teckningskurs 1,408 kronor per ny aktie. Teckningsperioderna sker löpande varje månad under hela perioden t.o.m 31 december 2021. Registrering sker efter månadens slut varje månad.

 

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.