Gold Town Games AB

Gold Town Games AB

Styrelsen i Gold Town Games AB (org.nr 559000-7430) har den 21 juni 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2020. Emissionen omfattar högst 7 814 215 aktier och kan inbringa bolaget 12 502 744 kronor vid full teckning.